Niepubliczne Przedszkole
Łomianki, Warszawska 126

O nas

Przedszkole Niepubliczne Kidi -Mini to placówka stworzona w 2008 roku przez Ewę Orlecką i Dorotę Konopka - osoby kochające dzieci, posiadające doświadczenie i wykształcenie pedagogiczne. W dzieciach odkrywamy niezwykły dar jakim są wrodzone talenty , umiejętności i upodobania. Zdajemy sobie sprawę jak ważne w rozwoju dziecka jest wszechstronny rozwój oraz indywidualizacja potrzeb. Rozumiemy ,że każde dziecko ma indywidualne potrzeby w sferach emocjonalnej, społecznej, poznawczej czy fizycznej. Przedszkole to dla dziecka drugi dom. Nasze przedszkole to miejsce, w którym dziecko będzie przebywać i wychowywać się w atmosferze życzliwości, zrozumienia i poszanowania jego godności osobistej. Pierwsze trzy lata życia i okres przedszkolny to najważniejszy czas dla dziecka. Wszystko, co wydarzy się w tym okresie, ma ogromny wpływ na to, jak dziecko (a potem dorosły) będzie czuło się w otaczającym świecie, czy łatwo będzie mu się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Dlatego, to szczególnie ważne, aby w tym czasie stworzyć dziecku jak najwięcej możliwości do rozwoju, uczenia się o sobie i środowisku, w którym żyje. Zajęcia w przedszkolu powinny zapewnić dziecku stabilny fundament, na którym będzie mogło budować swoje kolejne życiowe doświadczenia, rozwijając się twórczo i radośnie. Najważniejsze jest zapewnienie dziecku warunków do naturalnego rozwoju. Aby to zrealizować, kontakt i opieka nad dziećmi powinna uwzględniać obserwację i poszukiwania jak najlepszych sposobów komunikacji dorosłego i dziecka. Słuchanie dzieci, obserwacja ich poczynań, zapewnianie im naszej uwagi to niezbędne elementy wychowywania zdrowych emocjonalnie i społecznie osób.

Do Przedszkole Niepubliczne Kidi-Mini zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Przedszkołe pracuje cały rok. Od września do czerwca w godzinach 7-18, w lipcu i sierpniu w godzinach 7-17.
Dzieci są podzielone na trzy grupy ze wzgłędu na wiek:

Budynek

Budynek Przedszkola mieści się w dogodnej lokalizacji w centrum Łomianek. Budynek spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny oświatowej i jest dostosowany do potrzeb dzieci. Sale poszczególnych grup sa kolorowe, wyposażone w stosowne meble , zabawki , pomoce dydaktyczne posiadające wymagane certyfikaty. Łazienki posiadają nisko zawieszone umywalki i małe ubikacje. Kuchnia spełnia wymogi żywienia zbiorowego . Śniadania i podwieczorki przygotowywane sa na miejscu . Obiady dostarcza firma Cateringowa. Plac zabaw to ok 200m zagospodarowanej wg potrzeb dzieci przestrzeni . Powierzchnia placu została wyłozona sztuczną trawą. Posiadamy na słoneczne dni dwie altany, jedna do wypoczynku , w drugiej znajduje się piaskownica. Zabawki oraz konstrukcje dostosowane sa do wieku dzieci i posiadaja wymagane atesty. Personel – wszyscy pracownicy przedszkola posiadają aktualne szkolenia BHP, ukończony kurs pierwszej pomocy , stosowne wykształcenie do zajmowanego stanowiska , książeczki Sanepid z aktualnymi badaniami uprawniającymi do pracy z dziećmi.

@vadcher